καθοδήγηση

Συμβουλευτική

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ευημερίας, υποστηρίζουμε τη διοίκηση για την κουλτούρα ευημερίας, αναπτύσσουμε στρατηγικές/πολιτικές ευημερίας για τους εργαζόμενους, αξιολογούμε υφιστάμενα προγράμματα ευημερίας και παρέχουμε καθοδήγηση για καινοτόμες λύσεις

παρέμβαση

Εκπαίδευση

Διοργανώνουμε workshops και σεμινάρια για ευημερία, ενημέρωση εργαζομένων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας, βελτίωση σωματικής/ψυχικής υγείας, δημιουργία υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και πιστοποίηση Wellbeing Diploma από τον διεθνή φορέα INLPTA.

ανάπτυξη

Coaching & Mentoring

Παρέχουμε υπηρεσίες coaching και mentoring για εργαζόμενους και στελέχη, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης προγραμμάτων mentoring για την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

MindSonar®

MindSonar®

Το Mindsonar® είναι online εργαλείο που μετράει τον τρόπο σκέψης και τι θεωρεί κάποιος σημαντικό σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη ομάδας, recruiting, coaching, αξιολόγηση, επικοινωνία και εξαιρετική κινητοποίηση.

Συμβουλευτική

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ευημερίας, υποστηρίζουμε τη διοίκηση για την κουλτούρα ευημερίας, αναπτύσσουμε στρατηγικές/πολιτικές ευημερίας για τους εργαζόμενους, αξιολογούμε υφιστάμενα προγράμματα ευημερίας και παρέχουμε καθοδήγηση για καινοτόμες λύσεις

επικοινωνία

Εκπαίδευση

Διοργανώνουμε workshops και σεμινάρια για ευημερία, ενημέρωση εργαζομένων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας, βελτίωση σωματικής/ψυχικής υγείας, δημιουργία υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και πιστοποίηση Wellbeing Diploma από τον διεθνή φορέα INLPTA.

επικοινωνία

Coaching & Mentoring

Παρέχουμε υπηρεσίες coaching και mentoring για εργαζόμενους και στελέχη, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης προγραμμάτων mentoring για την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

επικοινωνία

Profiling Tools

Το Mindsonar® είναι online εργαλείο που μετράει τον τρόπο σκέψης και τι θεωρεί κάποιος σημαντικό σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη ομάδας, recruiting, coaching, αξιολόγηση, επικοινωνία και εξαιρετική κινητοποίηση.

επικοινωνία

Συμβουλευτική

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ευημερίας, υποστηρίζουμε τη διοίκηση για την κουλτούρα ευημερίας, αναπτύσσουμε στρατηγικές/πολιτικές ευημερίας για τους εργαζόμενους, αξιολογούμε υφιστάμενα προγράμματα ευημερίας και παρέχουμε καθοδήγηση για καινοτόμες λύσεις

επικοινωνία

Εκπαίδευση

Διοργανώνουμε workshops και σεμινάρια για ευημερία, ενημέρωση εργαζομένων, ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά του άγχους και της ψυχικής ανθεκτικότητας, βελτίωση σωματικής/ψυχικής υγείας, δημιουργία υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και πιστοποίηση Wellbeing Diploma από τον διεθνή φορέα INLPTA.

επικοινωνία

Coaching & Mentoring

Παρέχουμε υπηρεσίες coaching και mentoring για εργαζόμενους και στελέχη, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης προγραμμάτων mentoring για την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

επικοινωνία

Profiling Tools

Το Mindsonar® είναι online εργαλείο που μετράει τον τρόπο σκέψης και τι θεωρεί κάποιος σημαντικό σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη ομάδας, recruiting, coaching, αξιολόγηση, επικοινωνία και εξαιρετική κινητοποίηση.

επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε μια δωρεάν 30′ συνάντηση γνωριμίας με την έμπειρη ομάδα μας για μερικές συμβουλές για την ευημερία των εργαζομένων σας.