Στην WI πιστεύουμε ότι η ευημερία είναι η κινητήριος δύναμη για ακμάζουσες οργανώσεις και ευτυχισμένους ανθρώπους.

Στην WI πιστεύουμε ότι η ευημερία είναι η κινητήριος δύναμη για ακμάζουσες οργανώσεις και ευτυχισμένους ανθρώπους.

Προσφέρουμε ολιστικές λύσεις για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας των ατόμων.

Προσφέρουμε ολιστικές λύσεις για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας των ατόμων.

Στην WI πιστεύουμε στη συνεργασία και στην συλλογική σοφία.

Στην WI πιστεύουμε στη συνεργασία και στην συλλογική σοφία.

Coming Soon.

Coming Soon.

Όραμα WI

Ευημερία 4.0: Χτίζοντας ένα Μέλλον γεμάτο Υγεία και Ανθεκτικότητα.

Η Wellbeing Innovations οραματίζεται έναν κόσμο όπου η ευημερία αποτελεί θεμελιώδη αξία, τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τα άτομα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σωματική, ψυχική, νοητική και συναισθηματική υγεία είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ατομική και συλλογική ευημερία.

Στόχος μας:

Να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η ευημερία γίνεται προτεραιότητα.
Να ενδυναμώσουμε τα άτομα να αναλάβουν τον έλεγχο της ευημερίας τους.
Να συμβάλλουμε στην πρόληψη ασθενειών και στην προαγωγή της υγείας.
Σκοπός

Εμείς

Δωρεάν Masterclass στο Corporate Wellbeing

Βάσια Μανίκα

Founder & Wellbeing Innovator

Τόνια Καπελεριώτη
Τόνια Καπαρελιώτη

Business Partner

Κατερίνα Μανίκα
Κατερίνα Μανίκα

Sales & Ops Director

Λουκάς Κούτρας
Λουκάς Κούτρας

Sales Manager

Κατεριίνα Καμή
Κατερίνα Καμή

Sales Support

Κατερίνα Δημητρακοπούλου
Κατερίνα Δημητρακοπούλου

Communications & Marketing Consultant

Ίρμα
Ίρμα

Pet Director

Φούκου
Φούκου

Pet Support